Informujemy, iż wykorzystujemy technologię plików cookies i nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach (tzw. „ciasteczkach”).

.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.secondmax.pl

2. Sklep prowadzony jest przez : Gwoździej  Sp .z o.o. 18-100 Łapy ul. Długa 78  NIP: 9662116172

3. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.                                                        

4. Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu    

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Sklepu.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Sklepu, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. PREZENTACJA TOWARÓW

1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.

2. Sklep dołoży wszelkich starań aby publikowane w nim dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu (oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń Klienta.

3. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

4. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich.

5. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.

6. Rysunki  rozmiarów zawierają dane, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od producenta, kroju i modelu produktu.

7. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.

8. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę www.secondmax.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez mechanizm sklepu internetowego, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

7. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

8. Minimalna wartość zamówienia (nie zawierająca kosztów wysyłki) wynosi 15 PLN.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient na podaną przez siebie skrzynkę e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia bądź weryfikacji danych adresowych podanych przez Klienta.

12. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub wycofać się z niego. Może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości przez panel w swoim koncie.

13. Klient na specjalne życzenie może otrzymać fakturę .

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie zostaje zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie. W innym przypadku Klient zostanie poinformowany o tej sytuacji i podejmie decyzję czy:

- realizować niepełne zamówienie

- dołączyć inny towar

- anulować zamówienie

2. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów w magazynie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów w danych zawartych w Sklepie. Dotyczy to danych w opisie produktu, ceny, stanu magazynowego oraz błędów i wątpliwości dotyczących danych podanych przez Klienta w czasie rejestracji i składania zamówienia.

4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane Sklep zastrzega sobie prawo do jego wstrzymania, bez powiadomienia o tym klienta.

5. Zamówienia zawierające błędy będą weryfikowane lub nie będą realizowane.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

4. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient.

5. Koszty dostawy w zakładce - Koszty i formy dostawy

   Promocja  Darmowa Wysyłka przy zakupach powyżej 130 zł dotyczy jednorazowego zamówienia, w którym wartość zakupionych produktów przekroczy 130 zł Darmowa wysyłka realizowana jest wysyłką ekonomiczną za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dodatkowo koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7. Przesyłki dostarcza  firm kurierska DHL/Inpost , czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia (chyba, że w karcie produktu zaznaczono inny termin realizacji). Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej Sklep nie odpowiada.

8.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar rachunku

9. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.

10.W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody wraz z kurierem i poinformować niezwłocznie Sklep.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta:

b) płatnością w systemie: PayU

c) płatność przy odbiorze (przesyłki pobraniowe)

d) osobiście w siedzibie Sklepu w dni robocze w godz. 9.00-16.00

 3. Dowodem zakupu jest pokwitowanie z PayU lub konta bankowego

4. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte i nie zostanie zrealizowane.

5. Klient otrzymuje możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu ekspresowych płatności elektronicznych PayU. W przypadku chęci skorzystania z tej formy płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi za pośrednictwem serwisu .

6. Klient nie jest obciążany dodatkowymi opłatami z tytułu korzystania z serwisu Przelewy24

7. W przypadku problemów z realizacją płatności za pośrednictwem serwisu PayU sklep www.secondmax.pl nie ponosi odpowiedzialności.

8. W przypadku problemów z realizacją płatności za pośrednictwem serwisu PayU klient poinformuje sklep www.secondmax.pl za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@secondmax.pl o występujących komplikacjach.

9. Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego działania wyjaśniającego i naprawczego w przypadku problemów z płatnością realizowanych za pośrednictwem systemu PayU.

VIII. PROMOCJE

Sklep zastrzega sobie prawo do tworzenia sezonowych promocji oraz do okazjonalnego rozdawania darmowych produktów w ramach konkursów lub promocji reklamowych.

IX. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

• towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:(prosze o kontakt mail lub telefoniczny)

5. Zwracany przez Klienta Towar musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

X. WYMIANA TOWARU

1. Zakupiony towar można wymienić na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta.

2.Towar podlegający wymianie przez Klienta musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do wymienianego towaru należy też dołączyć dowód zakupu (rachunek). Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

3. Koszt opakowania i odesłania Towaru i wszelkie inne koszty związane z wymianą ponosi Klient.

4. Sklep nie odbiera paczek wysłanych na koszt sklepu lub za pobraniem.

5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

×